Logo
 1. Úvod
 2. OBCHODNÉ PODMIENKY

Obchodné podmienky

1. Spôsob objednávania

Objednávať tovar môžete priamo na našich stránkach vložením tovaru do nákupného košíka a odoslaním objednávky prípadne e-mailom na zltykonik@gmail.com.

Objednávka musí obsahovať:

 • meno a priezvisko kupujúceho
 • poštovú adresu pre doručenie tovaru (ulica, číslo, mesto, PSČ)
 • telefón a email
 • názov tovaru, množstvo a cenu
 • spôsob úhrady (dobierka, prevodom na účet)
 • spôsob prepravy (poštou, prepravnou spoločnosťou)
 • ak ste právnická osoba musíte uviesť aj IČO a DIČ, platcovia DPH uvádzajú aj IČ DPH.

Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s Obchodnými podmienkami,i s reklamačným poriadkom, a že s nimi súhlasí.

2. Zmluvné strany

PREDÁVAJÚCI:

Luboš Detvaj, Moravská 1634/21, 020 01  Púchov

IČO:50099809

DIČ:1072774725


KUPUJÚCI:

Fyzická alebo právnická osoba ktorá vyplnila a odoslala objednávku a tým objednala tovar.

3. Povinnosti predávajúceho

Predávajúci sa zaväzuje dodať:

 • druh a množstvo tovaru a to v cene ktoré platia v deň odosielania objednávky
 • dodať tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu

4. Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

 • prevziať objednaný tovar
 • zaplatiť cenu za tovar a poplatky (poštovné,dobierka) v zmysle platobných podmienok

5. Ceny

Pre kupujúcich na e-shope www.nalepkynastenu.eu platia ceny uvedené ako "Bežná cena" resp. "Naša cena". Tieto ceny priebežne aktualizujeme. Pre kupujúceho vždy platí "Bežná cena" resp. "Naša cena" aktuálna pri záväznom objednávaní, a nemení sa pri zvýšení alebo znížení ceny tovaru v budúcnosti. Všetky ceny za tovar a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH.Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

Balné je zdarma pri všetkých typoch dopravy, aj pri akejkoľvek sume nákupu.

6. Objednávanie tovaru

Pri kúpe tovaru kliknite myšou na tlačidlo s nápisom "Kúpiť" a tovar bude vložený do nákupného košíka. Potom sa budete môcť rozhodnúť, či chcete nákup uzavrieť (vyplníte pripravený formulár) alebo pokračovať v nakupovaní.Upozornenie : nejedná sa o tapety,v objednávke si vyberáte farbu(pisma,obrázku..) pozadie je Vaša stena.

Po záväznom potvrdení objednávky dostanete okamžite spätné potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli.

7. Spôsob platby

Akceptujeme nasledovné spôsoby platby:

 • Dobierka - platba pri preberaní zásielky na pošte
 • Prevod na účet - po prijatí objednávky Vám pošleme email s potrebnými údajmi na bezhotovostný prevod. VARIABILNYM SYMBOLOM JE ČÍSLO OBJEDNÁVKY

  BANKOVÉ SPOJENIE:

VÚB Banka

6029949372/0200

SUBASKBX

IBAN SK3202000000006029949372

8. Dodacie lehoty

Tovar, ktorý si u nás objednáte, Vám bude odoslaný najneskôr do 14 pracovných dní. Našou snahou je však odoslať ho v najkratšej možnej lehote. Dodacia lehota uvedená pri vytváraní objednávky znamená, do koľkých dní dané tovary odosielame. K tejto dobe je potrebné pripočítať bežne 1-3 pracovné dni, ktoré trvá doručenie zásielky ku vám Slovenskou poštou. Zaväzujeme sa dodať správny druh a množstvo tovaru na základe objednávky kupujúceho v dohodnutej cene, adekvátne zabalený.

V prípade, že bude dodacia lehota dlhšia, termín oznamujeme kupujúcemu. Ak si objednáte tovar, ktorý je vypredaný, prípadne z akýchkoľvek dôvodov je nedostupný, okamžite Vás budeme informovať (telefonicky, e-mailom). Objednávky vybavujeme priebežne každý pracovný deň.

Ak vám tovar alebo oznámenie o uložení na pošte nebolo doručené ani do 7 dní po našom e-maili, kontaktujte prosím svoju dodávaciu poštu aj nás. Bližšie informácie o Vašom balíku a možných dôvodoch nedoručenia vám po preverení následne poskytneme e-mailom.

9. Spôsob dodania tovaru - Slovenská a Česká republika

 • Balík Slovenskej pošty doručený na najbližšiu poštu.
 • Osobný odber (iba po dohovore)
 • Pri objednávke nad 45 eur poštovné neúčtujeme

Základná cena zásielky doručenej Slovenskou poštou a uhradenej vopred prevodom na účet je 2,99 €
Základná cena zásielky doručenej Slovenskou poštou na dobierku je 6,99 €                                                                                                     Základná cena zásielky doručenej do Českej republiky je 8,00 €

Cena za dopravu sa mení podľa váhy objednaného tovaru, alebo nadrozmerných balíkov.

Pre osobný odber je nutné nás kontaktovať mailom alebo telefonický a dohodnúť termín.Inak osobný odber nie je možný.

Cena dopravy zásielky do Českej Republika začína od 8 €, do ostatných európskych krajín od 20 €. Presný výpočet poštovného posielame zákazníkovi na schválenie e-mailom po obdržaní objednávky. Zásielka sa posiela poistená.

10. Vrátenie tovaru

Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy o kúpe do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru v súlade s ustanovením zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. Lehota 14 pracovných dní sa týka iba doručenia odstúpenia od Kúpnej zmluvy, tovar je možné zaslať aj neskôr. Odporúčame Vám však zaslať všetko naraz kvôli nižším nákladom na dopravu.

V súlade s vyššie uvedeného zákona kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

  V prípade odstúpenia od zmluvy nás vopred informujte zaslaním e-mailu na adresu zltykonik@gmail.com alebo telefonicky (pon.- piat. od 9:00h do 15h) na čísle 0908 663 625 Do e-mailu uveďte meno, priezvisko, tel. číslo a číslo objednávky. Tovar doručte prosím kompletný,nenalepený,s prenosovou fóliou a nepoškodený v pôvodnom obale spolu s originálom dokladu o kúpe späť na našu adresu: Luboš Detvaj,Moravská 1634/21,Púchov,02001

  Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme. Kupujúci musí tovar doručiť tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Odporúčame tovar poistiť na hodnotu jeho kúpnej ceny. Prepravné náklady na vrátenie tovaru hradí kupujúci.

  Kúpna cena tovaru, resp. jej časť bude kupujúcemu vrátená v súlade s ustanovením príslušného zákona do 15 dní bankovým prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

  V prípadoch, keď na vrátenie nevzniká zákonný nárok je možné tovar vrátiť alebo vymeniť po predchádzajúcej dohode s predávajúcim. Tovar musí byť bez vád.

  UPOZORNENIE:. § 12 ods. 5 písm. c) zákona č. 108/2000 Z.z. hovorí o tom že nie je možné vrátiť tovar, ktorý je zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa. V našom e-shope je možné si zakúpiť tovar kde si zákazník vyberá vlastné farby alebo upravuje štandardné rozmery. V TOMTO PRÍPADE NEMÁ ZÁKAZNÍK PRÁVO  ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY.Nakoľko Vám tovar bude vrátený a budeme od Vás požadovať úhradu za poštovné. V prípade neprevzatia dobierky s takýmto tovarom, je zákazník povinný uhradiť 100% kúpnej ceny tovaru+náklady na poštovné a náklady na poštovné za vrátenie zásielky+ náklady na znovuposlanie balíka.

  11. Reklamačný poriadok

  Ak chcete doručený tovar reklamovať, je najlepšie nás predtým kontaktovať a informovať sa na ďalší postup.

  Reklamáciu sa budeme snažiť vyriešiť k Vašej najväčšej spokojnosti. Na tovar predávaný u nás sa vzťahuje zákonná záruka 24 mesiacov pokiaľ nie je pri konkrétnom výrobku uvedené inak. Plynúť začína dňom prevzatia tovaru.Záruka sa nevťahuje na bežné opotrebenie tovaru spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.Pri mechanickom poškodení výrobku kupujúcim,skla­dovaním výrobku v nevhodných podmienkach kupujúcim táto záruka zaniká.
  Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ihneď pri prevzatí. Ak je zásielka výrazné poškodená prepravou má kupujúci právo ju neprevziať.

  Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď,najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový.Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme,odporúčame zásielku poslať ako balík.

  Reklamovaný tovar kupujúci zasiela na vlastné náklady dôkladne zabalený tak aby sa nepoškodil a spolu s kópiou faktúry, popisom chyby a kontaktnými údajmi na našu adresu:

  Luboš Detvaj

  Moravská 1634/21

  Púchov 02001

  Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len v prípade tovaru vykazujúceho vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

  Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, na ktoré bol v čase uzatvárania zmluvy upozornený alebo o ktorých musel s prihliadnutím k okolnostiam pri uzatváraní zmluvy vedieť. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho zaniká aj neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru, neodborným a nešetrným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, mechanickým poškodením tovaru kupujúcim, resp. jeho používaním v podmienkach, ktoré nezodpovedajú prirodzenému prostrediu.

  Výsledkom reklamácie môže byť:

  • výmena tovaru
  • vrátenie kúpnej ceny
  • vyplatenie primeranej zľavy z ceny tovaru
  • odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru

  O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky, alebo e-mailom.

  12. Stornovanie objednávky

  Ak si prajete zrušiť Vašu objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás prosím kontaktujte a uveďte číslo Vašej objednávky. Ak už bola Vaša objednávka zaplatená, peniaze vám vrátime najneskôr do 15 dní na účet, ktorý ste uviedli pri informovaní o stornovaní objednávky alebo z ktorého ste zaplatili.

  Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať Vašu objednávku na tovar, ak vám ho už nebudeme schopní dodať z dôvodu jeho vypredania alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s Vami nedohodneme na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky vás budeme bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti vám budú finančné prostriedky vrátené do 15 dní na účet, z ktorého ste zaplatili, pokiaľ sa nedohodneme inak.

  Predávajúci nenesie zodpovednosť za:

  • oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta, kuriér)
  • oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
  • poškodenie zavinené doručovateľom (pošta); viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte.

  13. Zaregistrovanie zákazníka

  Na e-shope www.zltykonik.sk môže nakupovať každý zákazník aj bez nutnosti registrácie. Stačí si len vybrať tovar a vyplniť adresu.Registrácia na eshope  je BEZPLATNÁ. Nevyplývajú vám z nej žiadne povinnosti, platby a poplatky.

  Vyplnením registračného formulára sa stávate registrovaným užívateľom.

  Na akékoľvek otázky, nejasnosti a pripomienky Vám radi odpovieme.

  14. Ochrana osobných údajov

  Spoločnosť Luboš Detvaj, so sídlom Moravská 1634/21,Púchov, IČO 50099809 , (ďalej len "predávajúci" alebo "správca) spracováva v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "Nariadenie"), nasledujúce osobné údaje:


  -meno, priezvisko
  -e-mailovú adresu
  -telefónne číslo
  -adresu/sídlo

  Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre vybavenie objednávok a ďalšie plnenie zo zmluvy, ak medzi vami a predávajúcim dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. Takéto spracovanie osobných údajov umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy.

  Predávajúci spracováva tieto údaje rovnako za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obrany práv a povinností zmluvných strán.
  Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. Takéto spracovanie je možné na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) a f) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti a pre účely oprávnených záujmov správcu.


  Na e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo môžu byť kupujúcemu zasielané novinky a iné obchodné správy, tento postup umožňuje § 62 odst. 3 z.č. 351/2011, o elektronických komunikáciách, ak ho kupujúci neodmietne. Tieto oznámenia možno kedykoľvek akýmkoľvek spôsobom - napríklad zaslaním e-mailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení - odhlásiť.

  Spracovanie osobných údajov je vykonávanésprávcom osobných údajov. Osobné údaje pre tohto správcu spracúvajú tiež spracovatelia:

  Poskytovateľom služby Eshop-rychlo, prevádzkovanej spoločnosťou Golemos s.r.o., sídlom Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice, ČR;

  - Slovenská pošta a.s.Partizánska cesta 9,97599,Banská Bystrica,SR


  Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ.
  Správca nemá osobu tzv. poverenca. Správcu je možné kontaktovať na emailovej adrese zltykonik@gmail.com

  Správca osobných údajov, ako prevádzkovateľ webovej stránky, používa na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu použité na účely:

  • merania návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach;
  • základné funkčnosti webových stránok.
  • Zber cookies na účely uvedené vyššie môže byť považované za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu - oprávneného záujmu správcu, a umožňuje ho čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.
  • Webové stránky je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu - tento režim je možný buď nastaviť v rámci nastavenia prehliadača alebo je možné vzniesť proti takémuto zberu na základe oprávneného záujmu správcu námietku podľa čl. 21 Nariadenia, ktorá je dostupná v dolnej časti webových stránok. Vaša námietka bude vyhodnotená bezodkladne. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované len po dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie webu.
  • Ak podá návštevník námietku proti spracovaniu technických cookies nevyhnutných pre fungovanie webových stránok, nie je možné v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.   Cookies, ktoré sa zberajú za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.

   • Cookies sú ukladané na dobu, ktorá je uvedená ďalej u jednotlivých typov cookies.
   • Zhromaždené cookies súbory sú spracované ďalšími spracovateľmi:
   • Poskytovateľom služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

    
    Prosíme vezmite na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo

    • zrušiť kedykoľvek zasielanie obchodných oznámení,
    • vzniesť námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu správcu,
    • požadovať od nás informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávame,
    • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie spracovania,
    • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov, vymazanie vykonáme, pokiaľ to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo oprávnenými záujmami správcu,
    • na prenosnosť údajov, pokiaľ sa jedná o automatizované spracovanie na základe súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy,
    • požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov,
    • na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva boli podľa Nariadenia porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením,
    • podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.
      

     Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk
     Spracovanie osobných údajov môžete ovplyvniť úpravou svojich preferencií ochrany súkromia.